Projekt

 

Portugalsko-slovenský/slovensko portugalský elektronický slovník je výsledkom spoločného projektu Skupiny počítačového spracovania lexikálno-gramatického poznania (Grupo de Computação do Conhecimento Léxico-Gramatical) Jazykovedného centra Lisabonskej univerzity (Centro de Linguística da Universidade de Lisboa CLG), Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Portugalského inštitútu (Instituto Português). Projekt z portugalskej strany spolufinancovala Nadácia pre vedu a technológiu a zo slovenskej strany Agentúra pre vedu a výskum v rámci Dohody o vedeckej spolupráci medzi Portugalskom a Slovenskom.

Projekt sa uskutočnil v rokoch 2010 – 2012 a jeho cieľom bolo vypracovať prvý portugalsko-slovenský/slovensko-portugalský elektronický slovník základnej slovnej zásoby.

Konečný výsledok predstavuje slovník obsahujúci viac ako 10 000 hesiel bežnej slovnej zásoby, ktorý je mimoriadne užitočný najmä pri vyučovaní a učení sa portugalčiny a slovenčiny ako cudzieho jazyka a pri bežnej komunikácii.

Pri výbere hesiel sa autori opierali o zdroje lexiky ako WordNet.PT a portugalský frekvenčný slovník Léxico de Frequências do Português, ktoré sú dielom Jazykovedného centra Lisabonskej univerzity.

Aplikáciu umožňujúcu prístup k údajom vypracoval Portugalský inštitút.

 

Pracovná skupina

Jazykovedné centrum Lisabonskej univerzity

Palmira Marrafa (vedecká koordinátorka)

Raquel Amaro

Sara Mendes

Filozofická fakulta Univerzity Komenského a Portugalský inštitút

Jana Benková Marcelliová

Zuzana Chudíková

Lenka Cinková

Silvia Slaničková

Júlia Žitná